जिल्हा परिषद बुलढाणा मधील पदाधिकारी 

 

अ.क्र. पदाधिका-याचे नाव  पद दूरध्वनी क्रमांक

सौ. मनिषा नितीन पवार

जिल्हा परिषद अध्यक्षा  ०७२६२-२४२३२२

सौ. कमल जालिंधर बुधवत

जिल्हा परिषद उपाध्यक्षा  ०७२६२-२४२३७४
रियाजखॉ इलियासखॉ पठाण सभापती अर्थ व बांधकाम विषय समिती ०७२६२-२४२३७९
श्री. राजेंद्र सदाशिव पळसकर सभापती कृषि व पशुसंवर्धन विषय समिती ०७२६२-२४२४५०
सौ. ज्योती अशोक पडघान सभापती महिला व बालकल्याण ०७२६२-२४२६२१
सौ. पुनम विजय राठोड सभापती समाज कल्याण ०७२६२-२४२३७६